Objectgeoriënteerde productconfigurator

De kern van de PrimeFact5 software is de objectgeoriënteerde productconfigurator. De configurator is ondergebracht in de PrimeConfig module. Zowel complexe als eenvoudige configuratieproblemen zijn simpel in PrimeConfig op te lossen. De PrimeConfig module biedt functies voor de eindgebruiker om een product te configureren, maar ook functies voor de beheerders om de configureerbare producten te ontwerpen en te onderhouden.

Belangrijkste voordelen

  • Snel een klantwens omzetten in een geconfigureerd product
  • Gegarandeerd correcte configuraties
  • Eenvoudige ontwerpen van configureerbare producten

Belangrijkste eigenschappen

  • Eenvoudige gebruikersinterface om snel te kunnen configureren
  • Gecompileerde configuratiebibliotheek maakt de configurator snel en stabiel
  • Eigenschappen, regels en presentatie in één object (objectoriëntatie)

Kennisregels kunnen in PrimeConfig op drie niveaus worden vastgelegd: tabellen, expressies en C# scripts. Deze mogelijkheden zorgen voor een eenvoudige maar zeer krachtige definitie van de configuratiemodellen. In de configuratie kunnen stuklijsten opgebouwd worden. De componenten in de stuklijst kunnen op hun beurt ook weer configureerbaar zijn en ook weer stuklijsten bevatten. De indeling van de configurator is geheel instelbaar, zodat deze goed kan worden afgestemd op de eind-gebruiker.